27

.

05

.

09

27

.

05

.

09

Facebook event

Sleppet CD Release

Steve Roden, Chris Watson, Natasha Barrett, Bjarne Kvinnsland, Jana Winderen & Marc Behrens

Sue Tompkins jobber med tekst som stedfortreder for både lyd og mening, og åpner en ny utstilling med tekstbaserte kunstverk på Lydgalleriet. Hun henter inspirasjonen sin fra hendelser i hverdagen og erfaringer derfra, som hun igjen setter inn i en annen kontekst gjennom skriving – og gir det en ny form for rytme på papiret. Gjennom arbeidet sitt overfører hun performative elementer som rytme, tempo og komposisjon over til gallerirommet i form av todimensjonale arbeider. 

Åpningen av Sue Tompkins sin utstilling inkluderer også en eksklusiv visning av en ny film av kunstneren Luke Fowler. Country Grammar – en film på 18 minutter overført til digital fra 16 mm-film – har som sitt utgangspunkt en tekstperformance av Tompkins fra 2003 med samme navn. Kun denne ene visningen, i samarbeid med Borealis 8. mars kl. 17.30.

Foto: The Modern Institute

Finally the CD from the SLEPPET project is ready for distribution. It is a double with tracks from the artists who participated in the SLEPPET field recording project in 2007. The artists are Steve Roden, Chris Watson, Natasha Barrett, Bjarne Kvinnsland, Jana Winderen and Marc Behrens. The CD is released by the label +3DB. 

At the same evening the new album by Golden Serenades is released. They will also perform.