Imaginalia revisited (2019)

Øyet er et dyr
Kroppen er et øre
Øret er en hånd

En komponist, desillusjonert av begrensningene i menneskets sanseapparat og forestillingsevne, bestemmer seg for å dra tilbake til naturen der han vokste opp. Han reiser til elvene og viddene i Nord-Norge, i håp om å finne nye kilder til musikk utenfor seg selv. Laksen og myggens sansebiologi blir til rytmer og toner bygget på fremmede prinsipper. Samtidig hjemsøkes komponisten stadig av spøkelser fra sin egen fortid, noe som gjør det vanskelig å fullføre verket Imaginalia.

Espen Sommer Eide er en kunstner og komponist bosatt i Bergen. Ved å benytte seg av musikk og lyd som utgangspunkt, utforsker han ulike fenomener, alt fra det lingvistiske til det sansebiologiske. Ofte resulterer dette i langvarige engasjement i spesifikke steder eller kulturer. I tillegg til installasjoner og performanser, har han gjennom musikkprosjektene Alog og Phonophani vært en fremtredende representant for eksperimentell elektronisk musikk i Norge, med en rekke utgivelser på plateselskap som Rune Grammofon, FatCat og Hubro.

Verkene hans har vært utstilt og fremført på steder som Manifesta-biennalen, Bergen Kunsthall, Ultima, Borealis, Henie Onstad kunstsenter, Stedelijk Museum, Sonic Acts, Mutek, GRM, Performa Festival m.fl. Eide har også bidratt til en rekke verk som en del av kunstkollektivet Verdensteatret.

Imaginalia revisited (2019)

The eye is an animal
The body is an ear
The ear is a hand

A composer, disillusioned by the limits and weakness of the human imagination, decides to travel back to the nature where he grew up. He journeys to the rivers and tundras of Northern Norway, hoping to get in touch with other sources of music. The sensory biology of salmon and mosquitoes becomes rhythms and harmonies based on unknown principles. All the while the composer is constantly visited by ghosts of his own past, something that makes it ever more difficult to finish the composition ‘Imaginalia’.

Espen Sommer Eide is a composer and artist based in Bergen, Norway. Using music and sound as a starting point, his works investigates themes ranging from the linguistic to sensory biology, often resulting in long-term engagement with a specific site or culture. In addition to installation and performances, he has been a prominent representative of experimental electronic music from Norway, with main projects Alog and Phonophani, and a string of releases on labels such as Rune Grammofon, FatCat and Hubro.

His works has been exhibited and performed at Bergen Kunsthall, Bergen Assembly, Manifesta Biennial, Henie Onstad kunstsenter, Stedelijk Museum, De Halle Haarlem, Sonic Acts, Mutek festival, GRM/Presences Électronique, Performa Festival, Museo Reina Sofia and more. Eide is also a member of the theatre/art collective Verdensteatret, with extensive international touring and exhibi­tions.

16

.

08

.

19

15

.

09

.

19

Imaginalia

Espen Sommer Eide