EN

/

NO

Lydgalleriet er Norges eneste faste utstillingsplattform for lydkunst og lydbasert kunstpraksis. Vi utforsker mangfoldet av eksperimentell, lydbasert kunst, auditive kulturer og soniske medier gjennom galleriutstillinger, flerkanalskonserter, diskursivt arbeid og performativitet.

Lydgalleriet ble initiert av en gruppe musikere, lydkunstnere og kunsthistorikere i 2005 og formelt opprettet som stiftelse i 2007.

Som eneste faste visningsplattform for lydkunst i Norden, flytter Lydgalleriet i løpet av sommeren 2020 inn i egne lokaler etter mange år i Østre Skostredet.
Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet med lokale, nasjonale og internasjonale aktører i et godt tilrettelagt lokale for lydbasert kunst!

Utstillingene på Lydgalleriet har faste åpningstider torsdag-søndag 12–17. Konserter, performance og andre prosjekter har variable åpningstider som regel på kveldstid.