08

.

03

.

18

01

.

04

.

18

Sue Tompkins

Sue Tompkins

Sue Tompkins jobber med tekst som stedfortreder for både lyd og mening, og åpner en ny utstilling med tekstbaserte kunstverk på Lydgalleriet. Hun henter inspirasjonen sin fra hendelser i hverdagen og erfaringer derfra, som hun igjen setter inn i en annen kontekst gjennom skriving – og gir det en ny form for rytme på papiret. Gjennom arbeidet sitt overfører hun performative elementer som rytme, tempo og komposisjon over til gallerirommet i form av todimensjonale arbeider. 

Åpningen av Sue Tompkins sin utstilling inkluderer også en eksklusiv visning av en ny film av kunstneren Luke Fowler. Country Grammar – en film på 18 minutter overført til digital fra 16 mm-film – har som sitt utgangspunkt en tekstperformance av Tompkins fra 2003 med samme navn. Kun denne ene visningen, i samarbeid med Borealis 8. mars kl. 17.30.

10.mars fremfører Tompkins et splitter nytt tekstarbeid, St St Steadicam high inne i utstillingen. Beskrevet som «utstrakte øvelser i fri assosiasjon: performancepoesi som beveger seg fra tekstsiden til stemmen, fra tale til sang, fra sang til signal, fra signal til ren lyd», tar Sue Tompkins utgangspunkt i sine erfaringer som vokalist i den nå oppløste post-punk gruppen Life Without Buildings når hun plasserer sine tekster i en intuitiv og personlig kontekst, der energien fra livebandet fremdeles synes å frese bak henne. Skrevet, men likefullt improvisert, bringer framføringene tekstene ut av den skrevne siden og settes inn i en unik kombinasjon av betont tale og avbrutt bevegelighet. Presentert i samarbeid med Borealis.

Dørene åpner 17:30 / Performance 18:00

Foto: The Modern Institute

Sue Tompkins uses text and the printed word to represent both sound and meaning, and opens a new exhibition of her text on paper works at Lydgalleriet. Drawing inspiration from everyday events and experiences she recontextualises them through writing, and gives them a different kind of rhythm on paper. Through her work she transfers multi-dimensional performance ideas of rhythm, tempo and composition in to the gallery space via two-dimensional works that hang on the gallery walls. 

The opening of Sue Tompkins' exhibition will also include an exclusive screening of a new film by artist Luke Fowler. Country Grammar, an 18-minute film transferred to digital from 16mm, takes as its starting point a 2003 text performance by Tompkins of the same name, but is far from a documentation of the work. Only this one screening, in colaboration with Borealis Festival, 8th March 5.30 pm.

10th March Tompkins performs the newly commissioned performance St St Steadicam high within the white cube of her exhibition. Described as «strung- out exercises in associative free thought: performance poetry that moves from the page to the voice, from speech to song, from song to signal, from signal to pure sound». Sue Tompkins draws on her experiences as lead singer with now disbanded post-punk group Life Without Buildings to place her texts in a visceral yet intimate context, where the energy of the live band still fizzles behind her. Written, yet improvised, her performances bring her texts off the page with a unique combination of inflected speech and interrupted movement.   Presented in collaboration with Borealis Festival.

Doors open 5:30 pm/ Performace 6:00 pm

Photo: The Modern Institute