Dette årets (2008) første utstilling er kuratert av James Beckett, rundt temaet sirener. Den er en del av Borealis-festivalen.

This year's first exhibition is curated by James Beckett, on the theme of Sirens. It is part of the Borealis festival.

23

.

02

.

08

16

.

03

.

08

Sirens

James Beckett