PARABOL - i samarbeid med Kunsthall 3.14 velger Lydgalleriet et lydarbeid som vil bli mediert gjennom den parabolske høyttaleren plassert i galleriets inngangsparti. Med en spesiell fokus på kommisjoner og redigeringer, tilbyr høyttalerens tilstøtende beliggenhet en atmosfære og modus som adresserer den samtidige utstillingen oppe i Kunsthall 3.14.

Mari Kvien Brunvoll og Elida Brenna Linge - Plommehagepartitur

PARABOL - in collaboration with Kunsthall 3.14, Lydgalleriet selects a sound work that will be featured through their parabolic loudspeaker sited in the gallery's entrance hall. With a particular focus on special commissions and edits, the loudspeaker's adjacent location offers an ambience and mode of address corresponding with the simultaneous exhibition.

Mari Kvien Brunvoll and Elida Brenna Linge - Plum Garden Scores

21

.

06

.

19

08

.

09

.

19

Plommehagepartitur

Mari Kvien Brunvoll, Elida Brenna Linge