05

.

09

.

08

06

.

09

.

08

Facebook event

EKKO 2008: Hemmelig Tempo & John Hegre

Hemmelig Tempo & John Hegre

Sue Tompkins jobber med tekst som stedfortreder for både lyd og mening, og åpner en ny utstilling med tekstbaserte kunstverk på Lydgalleriet. Hun henter inspirasjonen sin fra hendelser i hverdagen og erfaringer derfra, som hun igjen setter inn i en annen kontekst gjennom skriving – og gir det en ny form for rytme på papiret. Gjennom arbeidet sitt overfører hun performative elementer som rytme, tempo og komposisjon over til gallerirommet i form av todimensjonale arbeider. 

Åpningen av Sue Tompkins sin utstilling inkluderer også en eksklusiv visning av en ny film av kunstneren Luke Fowler. Country Grammar – en film på 18 minutter overført til digital fra 16 mm-film – har som sitt utgangspunkt en tekstperformance av Tompkins fra 2003 med samme navn. Kun denne ene visningen, i samarbeid med Borealis 8. mars kl. 17.30.

Foto: The Modern Institute

We are happy to present installations by Hemmelig Tempo and John Hegre at the EKKO FEST 2008. The installations wil be exhibited during the opening hours of the festival at USF Verfet: Friday and Saturday 20-02.